Rejestracja

Rejestracja uczestników modułu Junior odbywa się za pośrednictwem szkół. Zgłoszenie, przesłane na adres kontakt@lodzkiedniinformatyki.pl do 9 listopada 2022, powinno zawierać następujące informacje: nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna wraz z danymi kontaktowymi oraz imiona i nazwiska uczniów, którzy wezmą udział w wydarzeniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.