Rejestracja

Rejestracja uczestników modułu Junior na 7 listopada (Politechnika Łódzka)  odbywa się za pośrednictwem szkół. Zgłoszenie, przesłane na adres kontakt@lodzkiedniinformatyki.pl do 31 października 2023, powinno zawierać następujące informacje: nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna wraz z danymi kontaktowymi oraz imiona i nazwiska uczniów, którzy wezmą udział w wydarzeniu.
Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

Skip to content